Liên hệ


THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 100/8C/T25 Tran Phu St, Loc Tho W, Nha Trang City
  • Email: info@emeraldbayhotel.com
  • Hotline: 0258 3878 989

CHI NHÁNH TP HCM

  • 100/8C/T25 Tran Phu St, Loc Tho W, Nha Trang City
  • Email: info@emeraldbayhotel.com
  • Hotline: 0258 3878 989