PHÒNG ĐÔI

Diện tích: 30 m 2

300.000

PHÒNG ĐƠN

Diện tích: 30 m 2

400.000

PHÒNG EXTRA BED

Diện tích: 45 m 2

500.000

PHÒNG VIP

Diện tích: 40 m 2

500.000